nl
en

Dienstenwijzer

Waarom deze dienstenwijzer?
In deze dienstenwijzer geven wij in het kort de belangrijkste informatie over onze onderneming en onze dienstverlening. Wie we zijn,hoe u ons kunt bereiken en informatie over onze dienstverlening en beloning. U kunt onze dienstenwijzer ook hier downloaden.

Wie zijn wij?
Meijers Credit is adviseur op het gebied van (krediet)verzekeringen en andere financiële diensten. Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet op het financieel toezicht (Wft) van toepassing. Wij hebben een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) met nummer 12042582. U kunt dit vinden op www.afm.nl.

Onze taak is het om samen met u een inventarisatie te maken van de risico’s waar u mee te maken heeft. Vervolgens gaan wij met u na welke risico’s verzekerd moeten worden. Hierbij geven wij adviezen welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en omstandigheden. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt.

Ons kantoor is opgericht in 2008 en is actief in Nederland en daarbuiten via onze collega’s van het Worldwide Broker Network (WBN): wbnglobal.com.

Hoe kunt u met ons in contact komen?
Meijers Credit B.V.
Van Heuven Goedhartlaan 935
1181 LD Amstelveen

Postbus 707
1180 AS AMSTELVEEN
Telefoon +31 (20) 642 05 24
Fax +31 (20) 642 07 16
info@meijerscredit.nl
www.meijerscredit.nl
Inschrijving Kamer van Koophandel Amsterdam nr. 53998790.

Bereikbaarheid
Wij willen goed bereikbaar zijn voor onze relaties. Wij zijn op werkdagen geopend van maandag tot en met donderdag van 08.30 uur tot 17.30 uur en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld met SOS International, die u kan helpen met de meest voorkomende vragen. Bij spoed of ingrijpende schade kunt u ons bereiken via telefoonnummer: +31 (6) 22 235 375.

Indien u ons telefonisch een opdracht geeft (bijvoorbeeld een wijziging in uw situatie), bevestig deze dan ook per post, fax +31 (20) 642 07 16 of e-mail: info@meijerscredit.nl.

Wat wij voor u kunnen doen?

  1. wij inventariseren uw huidige verzekeringspakket en verstrekken daarbij een verzekeringsadvies met toelichting.
  2. wij adviseren u bij het vinden en aflsuiting van door u gewenste verzekeringen en financiele producten.
  3. wij controleren bij een verzekering de polis en de premie die verzekeraars bij u in rekening brengen.
  4. tijdens de looptijd van de verzekering kunt u uitleg krijgen en wijzigingen doorgeven over via onze bemiddeling afgesloten financiële producten, en
  5. mocht u schade ondervinden, dan kunt u advies krijgen hoe verder te handelen en ondersteunen wij u bij de afhandeling van de schade.

Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering geeft binnen de grenzen van de polis dekking voor de aanspraken die verband houden met beroepsfouten. Voor u geeft dit extra zekerheid.

Welke verzekeraars betrekken wij in ons advies?
Sinds jaar en dag werken wij met gespecialiseerde verzekeraars. Op basis van onze vakkennis hebben wij hieruit een selectie gemaakt. Bij deze maatschappijen kijken wij welk product goed past bij uw specifieke wensen.

Adviesvrijheid
Voor u is het belangrijk te weten dat wij met geen enkele financiële instelling contractuele verplichtingen hebben om specifiek de producten van die instelling in ons advies te betrekken.

Aandelenbelang
Meijers Assurantiën B.V. heeft een aanmerkelijk belang in onze onderneming.

Hoe worden wij beloond?
Wij ontvangen van de financiële instelling waar uw contract gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, informeren wij u vooraf.

Wat verwachten wij van u?
Wij verwachten dat u de juiste gegevens verstrekt, onder andere met betrekking tot elders lopende verzekeringen. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het bijvoorbeeld zijn dat u onder- of oververzekerd bent of dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is deze schade niet of niet geheel te vergoeden.

Wij verwachten verder dat u wijzigingen m.b.t. uw bedrijfsmatige situatie of verzekerde zaken aan ons of de verzekeraar doorgeeft;

Wij verwachten ook dat u de ontvangen stukken controleert. Vooral bij het telefonisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. Als er iets niet duidelijk is of onjuist is weergegeven, belt u ons dan even. Wij zullen deze zonodig laten corrigeren.

Tenslotte verwachten wij dat u voor tijdige betaling van de premies zorgdraagt.

Beëindiging relatie
U heeft het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt de betreffende verzekeringsmaatschappij verzoeken lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven.

Klachten
Als u een klacht heeft over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op. Alle klachten worden door de directie behandeld. Op onze dienstverlening is het Nederlands recht van toepassing.

Actueel
menu
Contact