nl
en

Beloningsbeleid

Wij hebben een personeelsbeleid waarbij medewerkers kansen krijgen zich te ontplooien en te ontwikkelen, passend binnen de behoefte van de organisatie. Wij zorgen voor goede werkomstandigheden voor onze medewerkers om daarmee de veiligheid, gezondheid en het welzijn te waarborgen. Het beloningsbeleid is hier onderdeel van. Het legt het beleid, de taken en de verantwoordelijkheid rond belonen bij Meijers Credit vast.

Beloningsbeleid

Actueel
menu
Contact