Meijers Credit credit

Krediet oplossingen

Voordat u kiest voor een kredietverzekering op maat, maken onze adviseurs een uitgebreide analyse van uw situatie. Zodat u informatievoorziening, incasso én optimale dekking tezamen zo goed mogelijk kunt afstemmen op uw behoeften.

Kredietverzekering

Vreest u voor klanten die uw facturen niet of zeer laat voldoen? Wellicht is een  kredietverzekering geschikt voor u. Een kredietverzekering kan op maat worden ingericht, rekening houdend met uw specifieke wensen en behoeften. Niet alleen werkt een kredietverzekering preventief. Deze biedt óók de mogelijkheid om het risico op non-betaling van debiteuren te minimaliseren. Dat komt uw balans weer ten goede.

Special deals

Heeft u contracten met afnemers in risicovolle gebieden die u separaat wilt verzekeren? Of doet u zaken met een overheid in zo’n gebied, misschien zelf op vooruitbetaling? Biedt een reguliere kredietlimiet van een verzekeraar onvoldoende dekking?

Meijers Credit vindt voor u de juiste oplossing voor dit soort risico’s in de vorm van Single Contract / Single Buyer / Top-Cover oplossingen. Bij deze verzekeringsvormen is het politieke risico bijna altijd een extra aandachtspunt. Dit risico wordt dan ook uitvoerig geanalyseerd zodat een passend advies kan worden verstrekt. Wij hebben zowel in de Nederlandse, Belgische als de Londense verzekeringsmarkt partners en voeren graag een marktanalyse voor u uit om de mogelijkheden overzichtelijk in kaart te brengen!

Bedrijfsinformatie

Kennis geeft u voorsprong op uw concurrenten en tegelijk kan kennis u behoeden voor financiële missers. Weet u precies hoe solvabel de relaties zijn met wie u zaken doet? Dankzij betrouwbare bedrijfsinformatie uit verschillende databases kan Meijers Credit u nog slimmer maken.